JAVNE PRIREDITVE

Naročnikom  ponudimo izvedbo celovite in kakovostne storitve varovanja od svetovanja pri načrtovanju prireditve, izdelave varnostnega načrta do izvedbe varovanja na celotnem območju Slovenije.

 

S svojim znanjem in izkušnjami na željo naročnika sodelujemo tudi pri organizaciji prireditve, saj nudimo tudi spremljajoče dejavnosti.

 

Aktivnosti za izvedbo prireditve

Za uspešno izvedbo varovanja prireditve si sledijo naslednje aktivnosti:

 

Kontakt izvajalca varovanja z naročnikom za pridobitev podatkov o vrsti in obsegu prireditve.

Dobro načrtovanje prireditve, pri katerem izvajalec varovanja poda strokovno mnenje o zadevah, ki vplivajo na kakovost varovanja (število obiskovalcev in vozil, način prodaje vstopnic, izbira prireditvenega prostora, ureditev prizorišča, dostopnih poti in parkirišč, način prihoda in odhoda obiskovalcev ter nastopajočih, postopki v primeru incidentov…).

Ogled prireditvenega prostora, na osnovi katerega se določi predvideno število varnostnikov,  rediteljev in gasilcev.

 

Izdelava načrta varovanja, v katerem so opredeljeni varovanje prireditve, požarna varnost, organizacija prve pomoči, organiziranje prometne ureditve, potrebno število rediteljev, varnostnikov, gasilcev, reševalcev… Na podlagi načrta, potrjenega s strani upravne enote, dobi naročnik dovoljenje za izvajanje javnega zbiranja.

 

Priprava na prireditev, ki obsega tudi varovanje prireditvenega prostora in zaščito prireditvene opreme pred začetkom dogajanja, postavljanje zaščitnih ograj in varnostnih koridorjev, postavitev usmerjevalnih in informativnih tabel, zagotavljanje nemotenega dela službam prireditelja in zagotovitev dostopa nastopajočim in ostalim pomembnejšim gostom.

 

Kakovostna izvedba storitve varovanja, ki poleg posredovanja v primeru izgredov zajema tudi preventivno opozarjanje in nadzor nad obiskovalci, izločanje nedovoljenih predmetov, pregled vstopnic, usmerjanje na ustrezna mesta v prireditvenem prostoru, varovanje nastopajočih in posebnih gostov ter usklajevanje z reševalci, gasilci in ostalimi tehničnimi službami.

 

V skladu z Zakonom o javnih zbiranjih in Zakonom o zasebnem varovanju skupaj z naročnikom in pristojno upravno enoto izdelamo načrt varovanja. Na podlagi načrta, potrjenega s strani upravne enote, dobi naročnik dovoljenje za izvajanje javnega zbiranja, v katerem je opredeljeno potrebno število rediteljev, varnostnikov, gasilcev, reševalcev, …

 

 

POŠLJITE POVPRAŠEVANJE

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Required

Submitting Form...

The server encountered an error.

Obrazec poslan

VAROVANJE d.o.o.

Tržaška cesta 85

2000 Maribor

T: 02 828 19 90

G: 070 811 411

E: info@varovanje.info

INTERVENCIJA: 070 757 949

VNC: 01 430 40 40

01 234 12 58