Javne prireditve

Prireditve javnega značaja so podvržene obvezni organizaciji varovanja.

 

V našem podjetju vam pripravimo vso potrebno dokumentacijo, od načrta varovanja, do ocene stopnje tveganja. Izognite se visokim kaznim, ki vam pretijo, če varovanja nimate urejenega tako kot je to potrebno. Za organizacijo varovanja ste kot izvajalec javne prireditve dolžni poskrbeti skladno z veljavno zakonodajo.

Koristne povezave

NAVODILA ORGANIZATORJU JAVNIH SHODOV IN JAVNIH PRIREDITEV

PROBLEMATIKA JAVNIH PRIREDITEV

Javne prireditve so podvržene obvezni organizaciji varovanja.

Varovanje d.o.o.

Tržaška cesta 85

2000 Maribor

Slovenija

Poskrbimo za varnejši jutri

E-POŠTA